» O nas » Aktualności » 2022

Aktualności

25.11.2022
Piękno Ziemi Biszczańskiej ukazane w poezji

23 listopada odbyło się coroczne spotkanie miłośników poezji poświęconej pięknu Ziemi Biszczańskiej. W tym roku swoje autorskie wiersze prezentowało  14 poetów młodego pokolenia z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, ze Szkoły Podstawowej w Bukowinie i  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Góździe Lipińskim oraz lokalna poetka pani Danuta Płoucha. Twórczość poetycka została nagrodzona gromkimi brawami oraz dyplomami uznania i drobnymi upominkami ufundowanymi przez organizatora, które wręczył dyrektor GOKSiR pan Piotr Cichórz. Wieczór poezji był także okazją do wręczenia nagród najaktywniejszym czytelnikom Biblioteki Publicznej w Biszczy za ubiegły rok. W gronie laureatów znaleźli się: Igor Tokarski, Łucja Śmieciuch i Wiktoria Łuszczek z SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy oraz Anna Kurko z Szkoły Podstawowej w Bukowinie. Nie ulega wątpliwości, że kształcenie przyszłych czytelników w pełni zależne jest od zaangażowania rodziców. Listy gratulacyjne przekazaliśmy na ręce państwa Barbary i Mateusza Tokarskich, Ewy i Tomasza Śmieciuchów, Anny i Mariusza Łuszczków oraz Marty i wiesława Kurko.Wieczorowi poezji towarzyszył także występ zespołu „ Oby” z Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy.  Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali poczęstowani tortem, kawą i herbatą.

Serdecznie dziękujemy uczestnikom i zaproszonym gościom za obecności i miłą atmosferę.

FOTORELACJA

14.112022
Święto Niepodległości i 40-lecie reaktywacji Gminy Biszcza

„Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi - niepodległość.”

                        Marcin Wolski

 

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Przypomina ono nie tylko o przełomowych dla Polski oraz Europy wydarzeniach, ale i setkach odważnych ludzi, którym przyświecał jeden cel - wolna Polska. W tym roku to wyjątkowe święto zbiegło się z rocznicą 40-lecia reaktywowania gminy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny sprawowanej przez księdza proboszcza Stanisława Bełz oraz ks. wikariusza Radosława Zborniaka. Po mszy świętej uczestnicy udali się pod pomnik Legionistów, by oddać hołd poległym w walce o niepodległość. Przy dźwiękach werbli, symboliczne wieńce z biało -  czerwonych kwiatów złożyły delegacje: przedstawicieli władz samorządowych, jednostek OSP, związku kombatantów, ułanów, szkół oraz lokalnych instytucji i stowarzyszeń.  Po defiladzie Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich wraz z obecnymi pocztami sztandarowymi uczestnicy udali się do SZS im. Dzieci Zamojszczyzny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przemówienie z tej okazji wygłosił Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Włodarz podziękował m.in mieszkańcom za liczną obecność, świadectwo patriotyzmu i przywiązania do wartości, a także w nawiązaniu do jubileuszu,  podsumował ostatnie lata działalności i dokonań samorządu w dziedzinie inwestycji.

Następnie przyszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsza  na scenie zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta. Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczno-taneczny w wykonaniu uczniów z SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, przypominający ważniejsze wydarzenia z dziejów historii naszego kraju,  przygotowany pod kierunkiem pań Urszuli Tryka, Natalii Waręciak i Alicji Bełz. Tuz po występie uczniów goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym ziemi biszczańskiej wprowadzane przez kolejnych włodarzy przygotowanej przez panów Piotra Szabata i Ryszarda Baryłę. Na patriotyczną nutę zaśpiewały także panie z zespołów śpiewaczych: „Jubilatki”, „Krzewina” i Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich.

Nie zabrakło także pysznego tortu ufundowanego przez włodarza gminy. Jubileuszowi 40-lecia reaktywacji Gminy Biszcza towarzyszyła wystawa fotograficzna ukazująca życie codzienne mieszkańców od czasów II wojny Światowej ubiegłego wieku. Fotografie pochodzą ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającego przy bibliotece publicznej, do którego sukcesywnie pozyskiwane są dokumenty życia społecznego od mieszkańców. Na wystawie znalazły się m.in fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów rodzinnych: śp. Juliana Kniazia, Krystyny Makuch, Jadwigi Siek, Marka Kulińskiego, Teresy Kucharz, Mirosławy Smyl, Jana Szymanika, Haliny Kukiełki, Marii Jaworskiej, Alicji Kurowskiej, Bożeny Kurowskiej, Piotra Szabata, Andrzeja Fusa oraz kronik, w tym elektronicznych: OSP w Biszczy I, Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, Stowarzyszenia Rozwój Gminy Biszcza, GOKSiR w Biszczy, Urzędu Gminy, SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, SP im. Hetmana Jana Zamojskiego w Bukowinie, SP im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie obchodów Święta Niepodległości.

FOTORELACJA

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2022 Net Partners