» Zespoły dziecięce i młodzieżowe

Zespoły dziecięce i młodzieżowe

ZESPOŁY WOKALNE

Zespół wokalny the Colours of the Rainbow został załozony we wrześniu 2017 roku i skupia w swym składzie

dzieci i młodzież z terenu gminy Biszcza. 

Zajęcia wokalne w naszej placówce podzielone są na dwie grupy wiekowe. Młodsza grupa to dzieci w wieku od 5

do 7 lat, natomiast do starszej grupy należą dzieci i młodzież powyżej 7-go roku życia. 

Zajęcia skupiają się na rozwijaniu umiejętności wokalnych, poczucia rytmu oraz wrażliwości artystycznej

naszych wychowanków.

Dobór repertuaru dostosowywany jest do wieku oraz możliwości poszczególnych grup, jak również

do planu imprez okolicznościowych, w których bierzemy udział. 

Każda lekcja rozpoczyna się ćwiczeniami oddechowymi, emisyjnymi oraz intonacyjnymi. Pracujemy również

nad dykcją i artykujacją. 

Dzieci z grup wokalnych biorą udział w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych przez GOKSiR,

podczas których mają okazję uczyć się zachowania na scenie oraz obycia z nią, a dzięki występom przed

szeroką publicznością kształtują umiejetność panowania nad tremą oraz budują i wzmacniają poczucie własne

wartości. Nasze zajęcia to przede wszystkim świetna zabawa i integracja. 

Zajęcia wokalne odbywają się w każdy czwartek: 

16.15 - grupa młodsza

17.15 - grupa starsza. 

Prowadzący: Eliza Widz-Jagusztyn

 

ZAJĘCIA TANECZNE

Zajęcia te również zostały utworzone w 2017 roku i podobnie do wokalnych podzielone są na dwie grupy wiekowe. 

Grupa młodsza to dzieci pomiedzy 5 a 7 rokiem życia. Zajęcia w tej grupie to przede wszystkim gry i zabawy 

z zastosowaniem róznorodnych technik mających na celu rozwijanie koordynacji ruchowej dzieci, poczucia rytmu

oraz wrażliwości muzycznej. 

Starsza grupa to dzieci i młodzież powyżej 7-go roku życia. Podczas zajęć starszej grupy skupiamy się na rozwijaniu 

sprawności fizycznej uczestników, ćwiczymy poczucie rytmu oraz tworzymy układy taneczne do popularnych utworów

muzycznych.

Na tańce zapraszamy we wtorki w godzinach: 

16.15 - grupa młodsza

17.15 - grupa starsza

Prowadzący: Eliza Widz-Jagusztyn

 

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2022 Net Partners