» Informacja turystyczna » Warto zobaczyć

Warto zobaczyć

Kościół p.w. Ofiarowania NMP w Bukowinie

Najcenniejszym zabytkiem gminy Biszcza jest drewniany kościółek w Bukowinie, który jest zabytkiem klasy „0”. Kościółek budowano od czasów pobytu w Bukowinie króla Stefana Batorego, a jego budowa została zakończona około 1632 roku lub 1637 roku.

Budynek Urzędu Gminy w Biszczy

Budynek Urzędu Gminy z wieżą obserwacyjną został zbudowany w 1934 roku wg projektu architekta Krantza. Mieścił się tu posterunek policji, świetlica, a na piętrze, mieszkania dla sekretarza gminy. W czasie II wojny światowej znajdowała się tu siedziba niemieckiej administracji terenowej.

Kościół parafialny p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Biszczy

Pierwszy drewniany kościół unicki, który następnie zmieniono na prawosławny, istniał tu do 1875 roku. W 1912 roku wg planów inż. Koczorowskiego z Warszawy została wybudowana nowa cerkiew prawosławna, której fundatorem był rząd carski.

Pomnik Legionistów

W centrum wsi, przed Urzędem Gminy znajduje się pomnik ku czci legionistów poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Wybudowany staraniem mieszkańców w latach 20 – tych XX wieku ku czci Żołnierzy Wojska Polskiego, legionistów, młodych ochotników i bohaterów wojny 1920 roku.

 

Stanowiska archeologiczne w Biszczy, Kopytku, Podmajdanie i Wólce Biskiej

Stanowiska archeologiczne związane są z występującym na tych terenach osadnictwem, pojawiającym się na tym obszarze już w epoce brązu.

Źródło Krynica

Źródło Krynica znajduje się w kompleksie leśnym Borowiec. Jest doskonałym miejscem dla miłośników pieszych wędrówek, którzy podczas spaceru mogą podziwiać uroki drzewostanu sosnowego oraz szatę rosliną tutejszych lasów.

Pomnik Lotników

Cmentarz prawosławny w Biszczy

Jest to wciąż czynny cmentarz prawosławny, dawniej greckokatolicki. Cmentarz został założony przed 1830 rokiem, w kształcie wydłużonego czworoboku. Zajmuje powierzchnię 0,9 ha. Teren otoczony siatką rozpiętą pomiędzy metalowymi słupami.

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners