» Koła gospodyń wiejskich

Koła gospodyń wiejskich

Koło Gospodyń wiejskich w Bukowinie

Powstanie pierwszego Koła Gospodyń Wiejskich w Bukowinie przypisujemy na lata 50-te. Przewodniczącą wtedy koła była Szymanik Marianna, która gromadziła w swoim kole wszystkie kobiety z wioski. Początkowa działalność polegała na różnych kursach, które miały na celu dokształcenia kobiet wiejskich. W latach 70-tych zorganizowano trzyletnią zasadniczą szkołę rolniczą, po której otrzymywano świadectwa ukończenia szkoły.

Koło Gospodyń wiejskich w Biszczy II

             W latach 60 – tych powstało KGW w Biszczy II. Głównym założeniem programowym organizacji było doprowadzenie do tego by KGW i KR aktywnie włączyły się do rozwiązywania problemów gospodarczych, społecznych i kulturowych własnego środowiska pamiętając o tym, że jest to najskuteczniejsza forma obrony interesów chłopskich.

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners