» Zbiornik wodny Biszcza-Żary » O zbiorniku

O zbiorniku

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006

Priorytet: 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów
Działanie: 1.2 Infrastruktura Ochrony Środowiska
 
Całkowita wartość projektu – 7 159 596,43 PLN z tego:
ZPORR 5 369 697,31 PLN 75 %

  
Na terenie zbiornika mieści się:
- Kemping wraz z polem namiotowym.
- Budynek o powierzchni zabudowy 140,59 m2, powierzchni użytkowej 124,8 m2 oraz kubaturze 550,00 m3. Budynek wyposażony w instalację wod.-kan., ogrzewania i c.w.u., wentylację oraz instalację elektryczną. Nowoczesne wyposażenie techniczne pozwala na korzystanie z wielu zaawansowanych technologicznie usług. Obiekt spełniała wielofunkcyjną rolę dla obsługi ruchu turystycznego na kempingu z polem namiotowym. Mieści recepcję pełniącą również funkcję miejsca kontaktowego i informacyjnego. Recepcja zlokalizowana na parterze. W budynku mieści się pokój socjalny dla osób zatrudnionych na kempingu: ratowników, osoby zajmujące się administracją. W pokoju tym zlokalizowane jest centrum monitoringu z podglądem na recepcję, oraz na zewnątrz budynku. Obiekt zaopatrzony w całą infrastrukturę informacyjną: dostęp do szerokopasmowego Internetu z możliwością korzystania z usług sieciowych.
- Miejsce na spożywanie posiłków i kuchnia (wiata zadaszona), gdzie można przygotować i skonsumować posiłek, prowadzić życie towarzyskie. Do miejsca doprowadzony jest prąd do oświetlenia oraz do gniazdek elektrycznych dostępnych dla korzystających z kampingu.
- Miejsca na rowery i sprzęt wodny. Są one niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pozostawionego na noc przez turystów mienia przed kradzieżą i warunkami atmosferycznymi. Miejsca zamknięte (klucz w recepcji), zabezpieczone przed włamaniem,przez urządzenie alarmowe i monitoring kamerą.
- Miejsca parkingowe
- Dwa pomosty na zbiorniku wodnym, uatrakcyjniają one odpoczynek nad wodą turystom i miejscowej ludności.
- Oświetlenie parkowe wzdłuż drogi dojazdowej do zbiornika wodnego, począwszy od drogi powiatowej a skończywszy na polu kempingowym.
- Dwa sanitariaty – jeden na parkingu, drugi przy polu kempingowym. Oba wyposażone w instalacje wodno -kanalizacyjne z bieżącą,ciepłą wodą, zasilaną z instalacji solarnych.

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners