» O nas » Biblioteka

Biblioteka

Gminna Biblioteka Publiczna w Biszczy

Godziny otwarcia:

Poniedziałek   9.00 - 17.00

Wtorek           9.00 - 17.00

Środa             9.00 - 17.00

Czwartek        9.00 - 17.00

Piątek            9.00 - 17.00

Sobota i niedziela – nieczynne

Historia biblioteki

Gminna Biblioteka Publiczna w Biszczy powstała w 1949 roku. Na początku swojej działalności mieściła się w domach prywatnych i kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę. Przez jakiś czas mieściła się starej nieistniejącej już szkole podstawowej. Od 1993 roku ma już osobną lokalizację . W 1994 roku nastąpiło polaczenie biblioteki z gminnym Ośrodkiem Kultury. W bibliotece pracowali: Henryk Wróblewski, Anna Grabek-Gałka, Paweł Dajnowski, Janina Golik – Kiszczak, Roman Petlak, Janina Bondyra, Józef Stępniowski, Wiktoria Rozmyślak, Krystyna Surmacz, Danuta Schab, Czesława Partyka, Helena Buczek, Maria Szeliga, Maria Sarzyńska i obecnie Ewa Szabat.

Filia Biblioteczna w Bukowinie powstała 1967 roku. Do 2004 roku miesciła się w Domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej w Bukowinie. W 2004 roku zmieniła swoja lokalizację, została przeniesiona do budynku nowootwartego  Domu ludowego. W 2008 roku została ponownie przeniesiona do Domu Nauczyciela. W 2018 roku, decyzją Rady Gminy Biszcza filia została zlikwidowana.

W Filii Bibliotecznej pracowali: Eugeniusz Gircza, Barbara Kita, Ewa Szabat, Ewa Kustrzyk, Ewa Orlińska. Obecnie filia nie ma stałego pracownika.

Filia Biblioteczna w Goździe Lipińskim – została zlikwidowana w 2003 roku. Pracowali w niej: Czesława Śniosek, Antonina Kołodziej – Głąb, Barbara Mateja.

Przy bibliotece działają:

Dyskusyjny Klub Książki ( grupa młodzieżowa)

Klub działa od 2008 roku. W swoim gronie skupia 8 członków. Ma charakter otwarty, co oznacza, że każdy może do niego dołączyć. Oprócz dyskusji o książkach klubowicze włączają się w różnego rodzaju akcje oraz imprezy organizowane przez bibliotekę.

Raz do roku klubowicze organizują Zlot Dyskusyjnych Klubów Książek z powiatu biłgorajskiego

Dyskusyjny Klub Książki ( grupa dziecięca, reporterska)

Klub działa od 2013 r. W swoim gronie skupia 4 członków i także ma charakter otwarty. Działalność klubu, który ma przede wszystkim profil reporterski skupia się na promocji literatury za pomocą oka kamery. W swoim dorobku klubowicze mają już dwa reportaże: Reporterzy DKK na tropie.. oraz Biblioteka w oczach małych czytelników, które dostępne są w serwisie Youtube. Sukcesy odnoszą także na polu literatury w postaci napisania dalszych losów Koziołka Matołka. W konkursie na napisanie VI księgi Przygód Koziołka Matołka – Koziołek Matołek uczy nas języka polskiego organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Tarnogrodzie zdobyli I miejsce.

 

Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej

Biblioteka gromadzi także archiwum życia społecznego gminy Biszcza. W tym celu została utworzona strona internetowa na której umieszczane są  stare fotografie oraz  dokumenty obrazujące życie mieszkańców w dawnych czasach. Link do strony http://biszcza.archiwa.org/

Biblioteka bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa’’ jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

Co roku biblioteka otrzymuje dofinansowane na zakup nowości bibliotecznych do bibliotek:

2016 rok - 2076 zł

2017 rok - 2295 zł

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners