» Turystyka transgraniczna

Turystyka transgraniczna

 

 Specyficznymi celami projektu  „Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo - sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim” który jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013.

jest:

Stworzenie warunków dla rozwoju turystyki uzdrowiskowo - sanatoryjnej w Gminie Biszcza i wsi Hremyacze

Utworzenie transgranicznej oferty turystycznej w oparciu o korzystne warunki bioklimatyczne Gminy Biszcza i wsi Hremyacze

Partnerskie jednostki terytorialny Gmina Biszcza z Polski i wieś Hremyacze na Ukrainie dysponują unikatowymi naturalnymi czynnikami leczniczymi (wody mineralne oraz właściwości klimatyczne), jak i wysokimi walorami przyrodniczymi, predysponującymi je do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego oraz organizacji pobytów wypoczynkowych. Szczegółowe cele projektu koncentrują się na wspieraniu współpracy mającej na cel rozwój turystyki sanatoryjnej, poprawę stanu infrastruktury pod turystykę sanatoryjna, wymianę doświadczeń z zakresu działalności uzdrowiskowej oraz przygotowaniu bogatych ofert turystycznych.

W ramach projektu Gmina Biszcza współpracuje z sanatorium Prolisok (Przebiśnieg) w Hremyaczach na Ukrainie.

Już dziś  turyści z Polski mogą skorzystać z wypoczynku i leczenia w tym sanatorium, wystarczy uzgodnić termin pobytu i ilość osób – pomocą służą realizatorzy projektu Katarzyna Igras i Henryk Zań

Tel.84685022 w 125

NIP: 918-11-02-050
REGON: 951192434
tel.: 84 685 60 67
e-mail: info@goksirbiszcza.pl
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Biszcza 50
23-425 Biszcza
©2024 Net Partners